September 10, 2009

Bicara Wanita minggu ini

Pusat Islam UPSI dengan kerjasama Biro Latihan & Pembangunan Sahsiah MPP UPSI akan meneruskan program berkala Bicara Wanita dengan tajuk yang dibawa pada minggu ini “Puasa Membina Keperibadian Muslimah” yang akan dikupas oleh Ustazah Wahibah Bt Twahir @ Hj Tahir.

Program akan diadakan pada hari Jumaat ini, 21 Ramadhan 1430 H bersamaan 11 September 2009 jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang bertempat di Auditorium Utama.

Semua kakitangan dan mahasiswi UPSI dijemput hadir.


No comments: