October 21, 2010

Wacana: Mahasiswa Masa Kini dan Cabaran Pendidik Masa Hadapan

Makluman kepada seluruh warga kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris, satu wacana bertajuk Mahasiswa Masa Kini dan Cabaran Pendidik Masa Hadapan akan diadakan pada malam ini bertempat di Surau al-Falah. Wacana tersebut menampilkan motivator terkemuka Saudara Amin Idris yang juga berpengalaman dalam dunia mahasiswa. Topik perbincangan berkaitan dunia kemahasiswaan dan prospek masa hadapan pendidik akan diadakan seperti berikut:

1 comment:

Anonymous said...

mampukah mahasiswa masa kini memikul tanggungjawab untuk menyahut cabaran pendidik pada masa hadapan sekiranya sikap mahasiswa itu sendiri tidak mencerminkan keperibadian yang mulia sebagai contoh ramai mahasiswa wanita khususnya menjalin hubungan dengan suami orang.adakah ini trend kahasiswa masa kini??porak peranda keluarga orang dibuatnya.