November 1, 2008

Warta Kampus mula diedar

Akhbar rasmi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Warta Kampus, mula diedar untuk bilangan pertamanya bagi edisi 1-15 Oktober 2008. Akhbar yang mengandungi lapan muka ini merupakan akhbar rasmi bersiri UPSI yang memuatkan pelbagai berita dan perkembangan UPSI dari semasa ke semasa. Akhbar ini merupakan cetusan idea Naib Canselor UPSI, Prof. Dato’ Dr. Aminah Ayob selaku penasihat Sidang Editorial dan direalisasikan oleh Encik Ghazali Din, Pegawai Perhubungan Awam UPSI yang menjadi Editor akhbar ini serta dibantu beberapa siding editor yang lain. Akhbar ini boleh didapati di kaunter-kaunter pertanyaan, kolej-kolej kediaman dan fakulti secara percuma.

No comments: