November 15, 2008

MPP perlu ada Perlembagaan

Malis Perwakilan Pelajar seharusnya mempunyai satu Perlembagaan khusus untuk organisasi tersebut dalam meletakkan dasar yang bersesuaian dengannya. Saranan ini dibuat selepas kekusutan meletakkan calon sesuai dalam beberapa kerusi penting MPP. Mengulas berkenaan saranan ini, Omar, seorang mahasiswa UPSI mengatakan Perlembagaan adalah perkara yang paling mustahak dalam meletakkan beberapa dasar dalam sesebuah organisasi.
“Perlembagaan sangat penting bagi satu-satu persatuan atau organisasi begi menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan organisasi tersebut dan saya berasa begitu pelik bagaimana satu-satu badan penting seperti MPP tidak mempunyai perlembagaan”,kata beliau. Tambahnya lagi,”saya berharap MPP memikirkan tentang perkara ini agar kekeliruan yang berlaku sebelum ini tidak lagi berulang”.
Saranan tersebut turut mendapat perhatian mahasiswa dari IPTA lain. Seorang mahasiswa daripada Universiti Malaya, Shah, mengatakan, perlembagaan sesebuah persatuan itu adalah perkara utama dan MPP sepatutnya mempunyai Perlembagaannya sendiri.
“MPP merupakan organisasi penting mahasiswa dan sewajarnya mempunyai Perlembagaan sendiri dan tidak hanya bergantung 100% kepada AUKU kerana AUKU hanya menyentuh beberapa perkara sahaja berkenaan MPP dan perlembagaan inilah yang berfungsi dalam menjelaskan beberapa perkara lain berkaitan MPP”,ulas beliau.
MPP UPSI dilaporkan tidak mempunyai Perlembagaan Khas sebelum ini dan hanya merujuk kepada AUKU dalam menyelesaikan beberapa masalah berbangkit.

No comments: