May 16, 2010

Persidangan Serantau Pendidikan Islam

Universiti Pendidikan Sultan Idris dibawah Jabatan Pendidikan Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan akan menganjurkan satu persidangan yang dinamakan sebagai Persidangan Serantau Pendidikan Islam pada Julai ini.

Persidangan yang bertemakan 'Pendidikan Islam Holistik, Menangani Cabaran Global' itu bakal diadakan pada 24-25 Julai bertempat di Hotel Holiday Inn, Shah Alam Selangor. Justeru , sebarang maklumat berkaitan program boleh dilayari menerusi laman rasmi Persidangan Serantau Pendidikan Islam 2010 (klik disini).


No comments: