August 31, 2011

Guru merdeka, Burhanuddin al-Helmy dan Pendeta Za'ba

Mohd Zahar Mohamed Nor
31 Ogos 2011

Sebelum saya melakar secebis nukilan merdeka ini, saya mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan kepada seluruh warga Universiti Pendidikan Sultan Idris khususnya dan seluruh rakyat Malaysia 'amnya.

Upsi dulunya dikenali sebagai Sultan Idris Training College (SITC) telah banyak memberi sumbangan kepada kemerdekaan negara. Guru-guru negarawan lepasan institusi ini telah banyak mengisi ruang kemerdekaan negara dengan mendidik anak bangsa sehingga kita mencapai apa yang kita ada pada hari ini.

Benar, peranan para pendidik dalam mengisi ruang kemerdekaan amat besar. Kita lihat tokoh-tokoh yang memberi sumbangan kepada kemerdekaan negara seperti Tunku Abdul Rahman, Dr. Burhanuddin al-Helmy dan lain-lain sentiasa menyemat semangat merdeka dalam jiwa mereka.

Misalnya, Dr. Burhanuddin al-Helmy sebelum terjun ke medan perjuangan kemerdekaan, pernah menjadi guru di Singapura serta banyak memberi sumbangan. Ini pesan Dr Burhanuddin kepada guru-guru untuk mengisi merdeka;

"Golongan guru-guru sekolah Melayu yang rajin membaca, yang sedar dirinya terhadap kanak-kanak yang diajarnya sekarang akan jadi pemuda esok hari-pemuda harapan bangsa, bukan guru-guru menunggu gaji dari sebulan ke sebulan.

Guru-guru insaf itu suka memperhatikan surat-surat khabar dalam dan luar negeri terutamanya buku buku pergerakan saudara sebakanya yang sedang membina bangsa dan negara baharu telah dapat pemandangan dan melambai jiwa mereka untuk bertindak dan mempersiapkan langkah terhadap kebangsaan."

Begitu juga Pendeta Za'ba, pernah menjadi pendidik, seorang pejuang Bahasa Melayu, beliau yang pernah mengajar di Tanjong Malim, SITC berusaha untuk memasukkan aturan tatabahasa Arab dan Bahasa Inggeris dalam buku-buku teks persekolahan dan bahan-bahan bacaan umum dalam Bahasa Melayu demi kemajuan anak bangsa.

Walau pun tidak sempat menikmati era kemerdekaan, Pendeta Za'ba merupakan tokoh merdeka yang banyak memberi sumbangan kepada negara dalam memberi kesedaran melalui pendidikan.

Itulah sekilas nukilan saya tentang merdeka. Kita mengharapkan kemerdekaan negara dapat kita isi dengan benar-benar memerdekakan fizikal, pemikiran-aqal dan emosi kita dari penjajahan budaya asing kebaratan sepertimana tokoh-tokoh diatas memberi sumbangan kepada negara.

Selamat Hari Kemerdekaan!

*Penulis merupakan Exco Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim Perak.

No comments: