February 23, 2012

Siri Kesembilan : Cara Memenangkan Aspirasi dalam PRK

Antara langkah memenangkan Aspirasi dalam PRK kali ini.

1. Melalui cara MEMUJUK pelajar untuk memberikan kemenangan kepada calon-calon ASPIRASI dengan menggunakan isu-isu kebendaan seperti isu posting dan pembangunan. Penulis mencadangkan jawapan yang mudah kepada isu tersebut iaitu TIDAK ADA SEORANG PUN PELAJAR UPSI BUKAN ASPIRASI YANG MEMENANGI PEMILIHAN MPP PADA ERA SEBELUM 2005-2006 YANG MASIH MENGGANGGUR, SEMUANYA TELAH MENDAPAT TEMPAT MASING-MASING SEBAGAIMANA CALON ASPIRASI YANG KALAH PADA PEMILIHAN SEBELUM ERA TERSEBUT.

2. Cara kedua adalah melalui UGUTAN dengan isu yang hampir sama iaitu posting dan pembangunan. Penulis juga mencadangkan jawapan yang sama. Bagi penulis, masalah sebenar dalam isu posting hari ini ialah apabila GSTT merompak tempat yang sepatutnya menjadi milik pelajar UPSI. Isu yang kedua ialah pelanjutan usia persaraan daripada 58 kepada 60 tahun yang menyebabkan “guru-guru tua” menafikan hak “guru-guru muda” untuk berkhidmat lebih awal sebagaimana yang diunjurkan diperingkat awal.

3. Cara yang ketiga akan digunakan adalah TIPUDAYA, setakat apa yang boleh difikirkan oleh penulis dan pengalaman yang ada, sekurang-kurangnya ada empat ruang TIPUDAYA yang akan digunakan oleh DD… dan juak-juaknya.

i. Mewujudkan mana-mana syarat yang akan menafikan hak calon-calon bukan tajaan DD… untuk mengambil bahagian dalam pemilihan MPP yang akan diadakan. Sebagai contoh menggunakan isu kursus kepimpinan mahasiswa yang selama ini digunakan sebagai medan untuk mengeratkan hubungan antara calon-calon MPP sebagai cara TIPUDAYA bagi memastikan calon-calon tajaan DD... yang layak bertanding dan menafikan hak pelajar lain.

ii. Cara TIPUDAYA yang kedua mungkin dilakukan oleh DD… dan juak-juaknya adalah memastikan calon-calon tajaannya sahaja yang akan memperolehi borang pencalonan MPP.

iii. TIPUDAYA yang ketiga adalah dengan cara mengeluarkan senarai nama calon-calon tajaan DD… kepada semua dekan-dekan fakulti dan mengarahkan semua dekan agar hanya menandatangi borang-borang pencalonan yang ada dalam senarai tersebut sahaja.

iv. Apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh DD… dan juak-juaknya untuk memastikan calon-calonnya memenangi pemilihan MPP.

Berhadapan dengan pendekatan TIPUDAYA yang akan digunakan oleh DD… dan juak-juaknya, penulis mencadangkan agar semua pihak menggunakan SEMUA CARA YANG DIBENARKAN untuk menuntut satu pemilihan MPP yang adil. Jangan lupa untuk dapatkan sokongan daripada semua persatuan pelajar dan kakitangan UPSI untuk mendapat jaminan daripada NAIB CANSELOR bahawa pemilihan MPP akan diadakan dengan cara yang adil. Jika gagal, GUNAKAN APA CARA YANG DIBENARKAN OLEH UNIVERSITI untuk mengangkat perkara ini ke atas.

Wahai saudaraku warga UPSI, sekali lagi penulis tegaskan bahawa perkara ini nampak remeh tetapi MEMBERI KEMENANGAN KEPADA CALON-CALON TAJAAN DD… DAN JUAK-JUAKNYA BERERTI MEMANJANGKAN LAGI USIA DD… DI UPSI BAGI MELAKSANAKAN AGENDANYA MEMBERSIHKAN ISLAM, JIKA MEMBERI KEMENANGAN KEPADA CALON-CALON BUKAN TAJAAN DD… KITA TELAH MEMBUKA SATU PINTU UNTUK DD… KELUAR DARIPADA UPSI. Oleh itu, semua pelajar dan kakitangan UPSI perlu membuka pintu kaluar kepada DD… bagi memastikan agenda jahatnya di UPSI dikuburkan bersamanya.

1 comment:

Anonymous said...

masyaallah....bila lah penulis blog fitnah ini nak insaf. bertaubatlah. kau saja yg betul....org lain semua salah. kalau dah aman jng lag cari kehancuran. ...bodoh betul lah melayu sekor ni.creedu